Quadrata

W przeciwieństwie do większości fontów gotyckich, Quadrata nie odwzorowuje żadnej z licznych metalowych gotyckich czcionek, lecz stylu pisma, który dał im początek. A dokładniej — jest fontem wzorowanym na teksturze gotyckiej, którą napisano szesnastowieczną Biblię z Zwollen (Niderlandy).

Dzięki funkcjom OpenType, litery mogą przybierać różne formy w zależności od kontekstu, a także łączyć się w ligatury. Głównym celem projektu Quadrata jest odwzorowanie bogactwa Textury Quadraty ściślej, niż kiedykolwiek. Przy okazji zaprojektowano również imitację gotyckiej cyrylicy, greki i pisma ormiańskiego.

Licencje komercyjne

Creative Fabrica
Quadrata on MyFonts